TAPPELØSNING SYSTEM | GARANTERT KVALITET | UTEN DOUBBEL BALL LOCK

Dette er en standard Øl Tappeløsning, Systemet passer til alle kegs, growlers eller fat med kulelås koblinger, fra 2L Mini Keg til 19L Corneliusfat. (Leveres uten Ball Lock)

Komplett Tappeløsning øl system:
Intertapp tappekran

- Plastik ball lock (svart)
MFL til tap shank adapter
CO2- mini regulator
- Plastik Ball Lock (grå)
Swivel adapter

Brosjyre Komplett Premium Tappeløsning 

Sjekk ut våre Komplett Systemer, det beste øl Mini Keg alternativet.