SLANGE | SILIKON 5MM |

Silikonslange med indre diameter 5mm, og ytre diameter 8mm.

Veggtykkelse 1mm.
Varmebestandig og næringsmiddelgodkjent.